skip to Main Content
+421 911 909 111 Ďurková 11, 94901 Nitra, Slovakia

Prevádzkové hodiny Hotel 11 Rooftop Spa:

Nedeľa – Štvrtok: 16:00 – 20:00
Private Spa: 20:00 – 23:00

Piatok – Sobota: 12:00 – 20:00
Private Spa: 20:00 – 23:00

Cenník

Ubytovaní hostia 11
Neubytovaní hostia 19 / 120 min
Skupina (max. 10 osôb) 199/ 120 min
Private wellness (max. 4 osoby) 99 / 90 min

Pre vstup do H11 Rooftop SPA je potrebné vytvoriť si rezerváciu.

Vstup do Rooftop Spa je povolený od 8 rokov len v sprievode dospelej osoby.

Back To Top